Synagóga v Námestove

Synagóga

Dôležitým aspektom celkovej židovskej obce tvoria cintorín a synagóga.

Zachovaných informácii o Námestovskej synagóge nie je veľa. Nachádzala sa oproti kostolu sv. Šimona a Júdu, oproti, v diagonálnom smere. Dôkazom synagógy v Námestove je zachovaný nákres z roku 1810, uložený v Bytči. Architektom zachovaného nákresu bol Michael Dlholucký.

Synagoga - podorys
Synagóga - podorys
Pietne miesto úlomkov náhrobných kameňov
Sútlač aktuálnej a historickej mapy z roku 1871
Súčasný stav cintorínu po opätovnej obnove
Projekt zrealizovanej Námestovskej synagógy z roku 1810
Pietne miesto úlomkov náhrobných kameňov
Návrh nadstavby Námestovskej synagógy, ktorý nikdy nebol zrealizovaný

Synagóga bola počas druhej svetovej vojny, v roku 1945, zbombardovaná a jej činnosť už nebola obnovená. Nezachovali sa ani fotky interiéru. Exteriér bol iba na fotkách pohľadov na Námestovo pred rokom 1953.

Synagoga - podorys
Synagóga - podorys

V roku 2017 v rámci výstavy „Žili medzi nami I.“ bola odprezentovaná práca študentov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, z katedry architektúry, pod vedením Ing. arch. Michala Ganobjaka, PhD., kde vytvorili simulačný model - hypotetickú rekonštrukciu pomocou dostupných nákresov a ilustračných fotiek.

Bola vytvorená 3D vizuálna prezentácia a 3D maketa námestovskej synagógy.

V roku 2012 bola osadená mramorová pamätná tabuľa, ktorá symbolizuje pôvodné miesto, kde stála židovská synagóga do roku 1945.

Synagoga - podorys
Mramorová pamätná tabuľa symbolizujúca pôvodné miesto židovskej synagóge.
Židovský cintorín Námestovo 2023.