Histrória a súčastnosť Židovského cintorína

Žili medzi nami I (2017)

Rok 2017 priniesol súhrn doposiaľ všetkých udalosti a akcii, ktoré boli skompletizované do prvej, úvodnej výstavy. Takto by sme mohli definovať „Žili medzi nami I „. Výstavu organizovalo občianske združenie Pamätaj o.z. v Dome kultúry v Námestove pod gesciou člena prezídia ÚZ ŽNO na Slovensku Juraja Turčana a podpredsedu ÚZ ŽNO na Slovensku Richarda Dudu.

Po hudobnom vstupe , kedy zaznela skladba Larissas Lied, úvodný príhovor a celý slávnostný akt uviedol organizátor Karol Kurtulík.

Ďalej nasledovali príhovory poslanca NR SR Igora Janckulíka, podpredsedu ÚZ ŽNO na Slovensku Richarda Dudu, profesorky Márie Bielovej z Ústavu Tomislava Kolakoviča pri Vysokej škole sv. Alžbety v Trstenej , Petra Wernera zo židovskej humanitárnej organizácie z Bratislavy a príhovory zakončil Egon Holländer zo Švajčiarska.

Už prvé slová Egona Holländera, ktoré zazneli: „Som rád, že som Námestovčan... “ dokončili vlnu emócií, ktoré sa vygradovali postupne z každého prejavu.

Na výstave okrem hostí zo sveta bol prítomný aj honorárny konzul slovenskej republiky v Izraeli Martin Rodan.

Jedným z vážnych momentov výstavy ...Žili medzi nami... bola "Hypotetická rekonštrukcia zaniknutej židovskej synagógy v Námestove" z FA STU BA 2017; Vedúci práce Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD., zadanie spracovali študenti: Dang The Anh a Matúš Blažíček"< br/> Pre informáciu: fotka námestovskej synagógy neexistuje a bol použitý projekt synagógy z roku 1810 a zamerania z katastra. Vypísaná bakalárska téma Hypotetická rekonštrukcia zaniknutej židovskej synagógy v Námestove priniesla ovocie v podobe vizualizácie, virtuálnej reality cez okuliare a vytlačeného 3D modelu synagógy. A to priamo na výstave.

Výstava „Žili medzi nami I“ je prvotné dielo združenia Pamätaj o.z., ktoré aspoň takýmto spôsobom pripomína históriu, na ktorú nesmieme zabudnúť.
V roku 2021 nadväzuje na tieto udalosti výstava „Žili medzi nami II“.

Ku výstave bola spracovaná elektronická kniha – link

Židovský cintorín Námestovo 2023.