Histrória a súčastnosť Židovského cintorína

História a súčasnosť židovského cintorínu v Námestove

História cintorína

Cintorín Židovskej náboženskej obce v Námestove bol založený začiatkom 19. storočia, kedy bol v meste zaznamenaný výrazný nárast židovského obyvateľstva. Umiestnený bol vo vzdialenosti asi 700 m od obce a mal rozmery približne 45 x 100 m. Ohradený bol múrom. Vstup viedol cez budovu s obradnou miestnosťou, s rozmermi 8 x 5,8 m, umiestnený v strede južnej časti oplotenia a zastrešený valbovou strechou. Terén cintorína prechádzal z juhu na sever od mierneho svahu do roviny. V južnej časti cintorína boli hroby umiestnené v radoch z juhu na sever, v severnej časti zo západu na východ.

Židovský cintorín na historickej fotografii
Vstupná brána židovského cintorína s ohradením a obradná miestnoť s marnicou
Letecký záber z roku 1949
Letecký záber z roku 1949
Židovský cintorín na historickej fotografii
Mapa z roku 1871, v dolnom roku vyznačený cintorín
Letecký záber z roku 1949
Sútlač máp aktuálneho stavu s mapou z roku 1871

Keďže po skončení II. svetovej vojny bola Židovská náboženská obec v Námestove obnovená iba na krátky čas a hŕstka námestovských židov, ktorí prežili holokaust, sa po založení štátu Izrael v r. 1949 z Námestova odsťahovala, Židovská náboženská obec zanikla. V r. 1953 cintorín zaplavili vody Oravskej priehrady. Vstupný objekt bol zbúraný, po oplotení zostali len stopy, vodný živel a vandali sa podpísali aj na stave náhrobných kameňov, ktoré zostali porozhadzované na brehu jazera. Vody oravskej prírody, príroda a čas zanechali na cintoríne poškodenia, ktoré si vyžadovali dlhší čas na jeho obnovu.

Pomníky zaliaté vodami Oravskej priehrady
Pomníky zaliaté vodami Oravskej priehrady zo 60-tych rokov

Súčasnosť cintorína

Na realizáciu koncepcie obnovy bolo v r. 2013 založené občianske združenie, ktoré nesie symbolický názov – Pamätaj. Prostredníctvom tohto združenia a jeho sympatizantov sa podarilo postupnými krokmi projekt realizovať.

Rok 2000

V r. 2000 boli na podnet dobrovoľníka mierových zborov z USA Jeffa Beimana, ktorý v tom čase pracoval na MsÚ v Námestove, oslovené viaceré nadácie o pomoc pri obnove cintorína. Ako jediný zareagoval Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Bratislave na čele s jeho podpredsedom Jurajom Turčanom, ktorý poskytol finančné prostriedky pre brigádnikov, na vyčistenie a poukladanie náhrobných kameňov. Od toho času však cintorín opäť chátral a zarastal trávou.

Vstup do cintorína s informačnou tabuľou
Článok z 27.6.2000 s novým Biela Orava o obnove cintorínu

Rok 2010

Prvé viditeľné zmeny nastali v tomto roku, kedy sa skupine nadšencov podarilo torzo cintorína obnoviť. Odvtedy práce na obnove pomaly pokračujú na dobrovoľníckej báze. Postupne boli odhaľované, opravované a znovu vztyčované daľšie náhrobné kamene.

Pietne miesto úlomkov náhrobných kameňov
Stav cintorínu pred rokom 2010
Súčasný stav cintorínu po opätovnej obnove
Stav cintorínu po prvých krokoch obnovy

Rok 2012

V r. 2012 organizátor obnovy židovského cintorína Ing. Karol Kurtulík, prizval na spoluprácu architektov Danicu Hollú a Ľubomíra Hollého, ktorí navrhli koncepciu obnovy s náznakom pôvodného oplotenia a výstavbou pamätníka obetiam holokaustu.

Pamätník bol navrhnutý vo forme troch náhrobných kameňov – symbolických náhrobkov, keďže tieto obete nemali svoje hroby. Tvar jednotlivých častí pamätníka bol zvolený tak, že spolu naznačujú železničnú trať, po ktorej prebiehali deportácie. Na vyššom z troch kameňov bola navrhnutá Dávidova hviezda a dvojjazyčný nápis PAMÄTAJ v Slovenčine a Hebrejčine. Nápis má pripomínať nielen konkrétne obete – občanov Námestova, ktorých mená sú na ďalších dvoch kameňoch, ale je zároveň aj poučením a varovaním, že posudzovanie ľudí na základe etnickej, náboženskej, alebo rasovej príslušnosti prináša tragické následky a neslobodno ho v nijakej podobe tolerovať.

Rok 2013

Na realizáciu koncepcie obnovy bolo v r. 2013 založené občianske združenie, ktoré nesie symbolický názov – Pamätaj. Prostredníctvom tohto združenia a jeho sympatizantov sa podarilo postupnými krokmi projekt realizovať.

Rok 2015

Vytvorenie nového kamenného vstupu do cintorína so sklenou informačnou tabuľou o histórií cinotrína.

Vstup do cintorína s informačnou tabuľou
Vstup do cintorína s informačnou tabuľou

Rok 2016

Inštalácia monumentu obetiam holokaustu ktorí žili v Námestove.

Pomníky zaliaté vodami Oravskej priehrady
Pomníky zaliaté vodami Oravskej priehrady

Rok 2018

Bolo dobudované náznakové kamenné oplotenia z východnej strany.

Vybudovanie východného oplotenia cintorína
Vybudovanie východného oplotenia cintorína

Rok 2019

16.12.2019 neznámi páchatelia zničili časť cintorínu, povávali a rozbili najmenej 50 pomníkov. Následne prebehla oprava a cintorín sa dostal do pôvodného stavu pred incidentom.

Náhrobné kamene, ktoré boli zničené neznámymi páchateľmi
Náhrobné kamene, ktoré boli zničené neznámymi páchateľmi

Rok 2020

Bolo vybudované pietne miesto s úlomkami rozbitých pomníkov, ktoré nebolo možné priradiť k exitujúcim, zachovaným pomníkom a bola dobudovaná južná časť oplotenia.

Pietne miesto úlomkov náhrobných kameňov
Pietne miesto úlomkov náhrobných kameňov
Súčasný stav cintorínu po opätovnej obnove
Súčasný stav cintorínu po opätovnej obnove

V roku 2020 bola cez web stránku nainštalovaná kamera pre online sledovanie cintorína ktorá je dostupná v menu webovej stránky.

Rok 2021

25.2.2021 bola osadená informačná tabuľa s QR kódom ktorý odkazuje na webovú stránku židovnského cintorína.

Tabula s QR kodom
Informačná tabuľa s QR kódom na webovú stránku židovského cintorína.
Židovský cintorín Námestovo 2023.