Histrória a súčastnosť Židovského cintorína

Žili medzi nami II (2021)

Výstava „Žili medzi nami II“ nadväzuje na výstavu z roku 2017, ktorá otvorila doposiaľ nespomínanú tému, ktorá bola súčasťou Námestovskej židovskej obce.

„Tu žil Viliam Klein, narodený 20. 8. 1868 v Orlovej. Zastrelený nemeckým gestapom 16. 1. 1945 v Hôrke pri Tvrdošíne.“
Tak znie nadpis na jednom z kameňov zmiznutých, ktorý pribudol na Hviezdoslavovom námestí. Rovnaká dlažobná kocka patrí aj jeho manželke Rozálii Klein.
V Námestove je už takýchto „kameňov zmiznutých“ jedenásť. Po celom svete ich vkladajú do chodníka pred domami obetí holokaustu a nacistického režimu.
Pri tejto príležitosti odhalili v parčíku námestia aj pamätnú tabuľu pre desiatich členov rodiny Kraus. Týmto oficiálne začala výstava „Žili medzi nami II“.

Počas pokládky tabule sa uskutočnil aj online video hovor, na ktorom sa zúčastnili Ľudia, ktorí sa podieľali na celkovej obnove židovského cintorínu.

Následne sa celá výstava presunula do Domu kultúry, kde nasledovali slávnostné prejavy.
„Je to genealogický výskum mojej práce za posledné 4 roky v súhrne s udalosťami devastácie židovského cintorína z decembra 2019,“ povedal predseda občianskeho združenia Pamätaj Karol Kurtulík.
Nasledoval Nasledoval prejav Richarda Dudu, predsedu židovskej náboženskej obce na Slovensku.

Vystáva prebiehala v dvoch miestnostiach, v ktorých grafický pohľad pripravili Gustav Pikulík a Jaroslav Sýkora.
Bannery na stenách obsahovali spomenuté rodiny Holänderovcov, Klienovcov ale aj iných rodín, ktoré žili v Námestovskej židovskej obci.

V druhej miestnosti Výstavu dopĺňali fotografie židovského cintorínu od Jaroslava Sýkoru, venovaná tejto udalosti.

Paralelne s výstavou prebiehalo aj sympózium odborníkov na rôzne témy.

„Zároveň sme poďakovali všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zrekonštruovanie cintorína formou slávnostného koncertu malého salónneho orchestra pod vedením Milana Bernáta,“ povedal Karol Kurtulík. Na koncerte spievali operní speváci Ivanka a Karol Kurtulíkovci.
Záver zas patril košickej formácii Kaschaer Klezmer band. „Svojim charakteristickým štýlom čerpajúcej z hudobnej tradície judaizmu priniesli a dotvorili iný pohľad.“

Výstava pokračovala na druhý deň, kedy bol otvorený obnovený cintorín za účasti prezidentky Slovenskej republiky, Zuzany Čaputovej.
Nasledovali príhovory od pani Prezidentky, primátora mesta Námestovo Milana Hubíka a predsedu židovskej náboženskej obce Richarda Dudu a predsedu občianského združenia Pamätaj o.z., Karola Kurtulíka.

O krátku hudobnú vsuvku sa postarali Ľubomíra Puchelová a Adrián Maľovaník, kedy v ich prevedení zaznel Schindlerov zoznam.

Následne prebiehala obhliadka cintorína s Karolom Kurtulíkom, Richardom Dudom a Prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá sa niesla v konverzácii o obnovení židovského cintorína Námestovo.

Týmto sa výstava dostala ku koncu.
„ Po včerajších výstavách, sympóziu a koncertoch vidíme jasnejší cieľ, ako ďalej.“
Spomenul v príhovore predseda Pamätaj, Karol Kurtulík, a preto veríme, že táto téma nespadne do zabudnutia a o pár rokov bude pokračovať výstava „Žili medzi nami III“.

Ku výstave bola spracovaná elektronická kniha – link

Židovský cintorín Námestovo 2023.