Histrória a súčastnosť Židovského cintorína

Spomienka ku 80. Výročiu holokaustu – „Nezabudnutí susedia“

Zvony katolíckeho kostola vyzváňaním o 10 hod. vyjadrili spolupatričnosť a úctu k pietnej spomienke na židovskom cintoríne v Námestove.
Minúta hudby a minúta ticha za všetkých, ktorí už nežijú...

Dňa 9. Septembra sa na židovskom cintoríne v meste Námestovo uskutočnila pietna spomienka k 80. výročiu holokaustu.
9. septembra, si na Slovensku pripomíname pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý odkazuje na konkrétnu udalosť - prijatie tzv. Židovského kódexu. Vláda ľudáckej Slovenskej republiky prijala tzv. Židovský kódex (Nariadenie o právnom postavení Židov č.198/1941 Sl. z.) 9. septembra 1941, presne pred 80 rokmi.

Boli prečítané mená deportovaných, za každých 10 mien jedna zapálená sviečka, boli prečítané mená spravodlivých a im podobných.

Husľové duo v podaní Ľubomíri Puchelovej a Adriána Maľovaníka dotvorilo celkovú atmosféru tejto pietnej spomienky.

Poďakovanie patrí učiteľskému zboru gymnázia Antona Bernoláka - Miroslava Sanigová a kolektív.

Pietnu spomienku organizovalo Občianske združenie Pamätaj o.z., a gymnázium Antona Bernoláka ako spoluorganizátor v rámci celoslovenskej akcie organizovanou manželmi Klemovcami.

Židovský cintorín Námestovo 2023.